حرف های تند و جنجالی پرویزپرستویی در مورد خاک ایران

12:53 - 1400/02/19
حرف های جنجالی پرویزپرستویی در ماه رمضان

پرویز پرستویی: مرا با خاک‌انداز هم نمی‌توانند از این خاک بیرون کنند

پرویز پرستویی در ویژه برنامه باغ رمضان: مرا با خاک‌انداز هم نمی‌توانند از این خاک بیرون کنند!