نحوه محاسبه حق سنوات بازنشستگان تامین اجتماعی + فرمول

21:17 - 1400/02/18
نحوه محاسبه حق سنوات بازنشستگان تامین اجتماعی در مثالی تشریح شد.
نحوه-محاسبه-حق-سنوات-بازنشستگان-تامین-اجتماعی--فرمول-

نحوه محاسبه حق سنوات بازنشستگان تامین اجتماعی + فرمول5

در نحوه محاسبه حق سنوات بازنشستگان، هر بازنشسته‌ای که بیش از ۲۰ سال سابقه داشته باشه، حق سنوات دریافت می‌کند. مبلغ سنوات برای هرسال مازاد بر ۲۰ سال، ۵۰۰ تومان محاسبه می‌شود و هرسال این مبلغ به سال قبل اضافه می‌شود.

برای نمونه اگه بازنشسته‌ای ۳۰ سال سابقه داشته باشد، مازاد بر ۲۰سال، ۱۰ سال به ازای هر سال ۵۰۰ تومان برای وی محاسبه می‌شود؛ یعنی سال ۵۰۰۰ تومان. این ۵۰۰۰ تومان به سال قبل اضافه می‌شود، اما باید توجه داشت که حق سنوات از سال دوم بازنشستگی به افراد تعلق می‌گیرد. برنا گزارش داد: برای نمونه فردی که ۳۰ سال سابقه دارد و ۵ سال از بازنشستگیش میگذرد، با این فرمول از حق سنوات بهره‌مند می‌شود، نحوه محاسبه حق سنوات بازنشستگان:

۳۰-۲۰=۱۰ سابقه مازاد بربیست سال

۱۰×۵۰۰=۵۰۰۰ تومان حق سنوات یک سال

۵-۱=۴تعداد سالی که تعلق میگیره

۴×۵۰۰۰=۲۰۰۰۰ میزان حق سنوات ماهانه در سال پنجم بازنشستگی.