فوری / همسر صدام درگذشت + عکس

10:47 - 1400/02/18
برخی گزارش های غیر رسمی حاکی از درگذشت ساجده خیر الله طلفاح همسر صدام حسین دیکتاور سابق عراق می دهند.
فوری--همسر-صدام-

برخی گزارش های غیر رسمی حاکی از درگذشت ساجده خیر الله طلفاح همسر صدام حسین دیکتاور سابق عراق است.گفته می شود وی به علت ابتلا به کرونا درگذشته است.

فوری / همسر صدام درگذشت + عکس1