فوری / زلزله کردستان را لرزاند

08:06 - 1400/02/18
این زمین لرزه ساعت ۰۰:۱۸:۴۴ شنبه ۱۸ اردیبهشت اتفاق افتاد.

این زمین لرزه ساعت ۰۰:۱۸:۴۴ شنبه ۱۸ اردیبهشت اتفاق افتاد.

این زمین لرزه در طول جغرافیایی: ۴۶.۶، عرض جغرافیایی: ۳۵.۲۱ و عمق: ۱۰ کیلومتری رخ داده است.

نزدیک‌ترین شهرها به مرکز این زلزله ۱۷ کیلومتری شوئیشه، ۲۴ کیلومتری سرو آباد از توابع کردستان و ۲۸ کیلومتری پاوه در استان کرمانشاه بوده است.

نزدیکترین مراکز استان نیز به این زلزله ۳۷ کیلومتری سنندج و ۱۰۶ کیلومتری کرمانشاه گزارش شده است