فوری / زلزله بوشهر و فارس را لرزاند

18:06 - 1400/02/17
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.2 ریشتر مرز استانهای بوشهر و فارس  - حوالی بندر گناوه را لرزاند

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.2 ریشتر مرز استانهای بوشهر و فارس - حوالی بندر گناوه را لرزاند

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

بزرگی: 4.2

محل وقوع: مرز استانهای بوشهر و فارس - حوالی بندر گناوه

تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1400/02/17 17:14:50

طول جغرافیایی: 50.64

عرض جغرافیایی: 29.75

عمق زمین‌لرزه: 10 کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:

21 کیلومتری بندر گناوه (بوشهر)

28 کیلومتری بندر ریگ (بوشهر)

37 کیلومتری امام حسن (بوشهر)

نزدیکترین مراکز استان:

91 کیلومتری بوشهر

137 کیلومتری یاسوج