خبر مهم برای کارمندان + سند

11:25 - 1400/02/17
بخشنامه جدید الزام به دورکاری و مرخصی اضطراری صادرشد

الزام به اجرای دقیق بخشنامه حضور کارکنان دولت در شرایط سه‌گانه هشدار کرونا (بخشنامه شماره ۶۹۲۰ مورخ ۱۵/۲/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور)

آنی- حائز اهمیت

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲) قانون مدیریت بحران (به استثنای نیروهای مسلح)

با عنایت به روند صعودی موج جدید ویروس کرونا جهش یافته در کشور و قرمز شدن وضعیت اکثر استان‌ها و شهرستان‌های کشور و به منظور رعایت فاصله گذاری اجتماعی و کاهش تقاضا برای سفر و کم شدن ترافیک در سیستم حمل و نقل عمومی، کلیه دستگاه های اجرایی ملی و استانی موظفند نسبت به اجرای دقیق مفاد بخشنامه شماره ۳۷۴۸۹۹ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۹ با موضوع نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی و ادارات مرکز و استان ها و شهرستان ها در هر یک از شرایط سه گانه هشدار و کاهش نیروی انسانی بر اساس وضعیت شهرها، اقدام و نتایج اقدامات خود را در مرکز به کمیته عالی نظارت بر پروتکل‌های بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در استان‌ها به استانداری منعکس نمایند.

در صورت وصول گزارش عدم رعایت و اعمال مفاد بخشنامه مذکور، با تخلفات مدیران دستگاه‌های اجرایی در سطوح مختلف بر اساس بند (۱) مصوبات سی و سومین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا (موضوع بخشنامه شماره ۲۹۰۸۲۳ مورخ ۵/۶/۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور) برخورد خواهد شد.

جمشید انصاری- معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

خبر مهم برای کارمندان + سند10