افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان + جزئیات دقیق

12:33 - 1400/02/15
رئیس جمهور جزئیات دقیق افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال گذشته را اعلام کرد. بر این اساس از بهمن سال ۹۸ تا مهر مهر سال ۹۹ به طور متوسط ۳۴ درصد حقوق اضافه شده است.

حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه اخیر هییت دولت گفت: بیشترین کمک به حقوق بگیران ثابت و همچنین بازنشستگان در همین سال 99 شد.

وی افزود، برای اینکه مردم ما توجه داشته باشند به آمار و ارقام، اگر بهمن سال 98 را نسبت به اواسط سال 99، بهمن سال 98 یعنی آغاز کرونا، وسط سال 99 یعنی مثال مهر ماه سال 99، مشخص میشود چقدر به دریافتیها اضافه شده است.

روحانی گفت: کارمندان که حقوقشان از 4 میلیون کمتر بوده، 53 درصد حقوقشان در سال 99 اضافه شده است. آنهایی که زیر 6 میلیون بوده، 45 درصد حقوقشان اضافه شده است. افرادی که بالای 6 میلیون تا 10 میلیون بودند آنها هم 34 درصد برحقوقشان اضافه شده است یعنی از قشرهای پایین بیشترین اضافه حقوق را داشته اند، به طور متوسط در مجموع و در طول این 6،7 ماه یعنی از بهمن سال 98 تا مهر سال 99 به طور متوسط 34 درصد به میزان حقوق و پرداختیها اضافه شده است.