سهام عدالت جدید در راه است + مشمولان طرح

17:07 - 1400/02/14
به گفته مدیر عامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، تمام جمعیت ۵۰ میلیون نفری دارندگان سهام‌ عدالت، سهامدار شرکت سرمایه‌گذاری امید ایرانیان می‌شوند.

به گفته مدیر عامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، تمام جمعیت ۵۰ میلیون نفری دارندگان سهام‌ عدالت، سهامدار شرکت سرمایه‌گذاری امید ایرانیان می‌شوند.

قرار است دارندگان سهام عدالت سهامدار شرکت امید ایرانیان شوند که شامل ۱۳ شرکت غیربورسی است و در سال گذشته ارزشی بیش از ۳۵۰۰ میلیارد تومان داشته است.

سبد سهام عدالت شامل ۴۹ شرکت است که ۳۶ شرکت آن بورسی و بقیه غیربورسی هستند.

در حال حاضر ارزش این ۳۶ شرکت بورسی سبد سهام عدالت برای برگه‌های ۵۳۲ هزار تومانی حدود ۱۰ میلیون تومان قیمت دارد، علاوه بر این سهامداران صاحب ۱۳ شرکت غیربورسی هستند که ارزش آنها مشخص نیست.

براساس اطلاعات شرکت سپرده گذاری مرکزی ارزش کل این ۱۳ شرکت غیربورسی تا تاریخ ۱۷ اردیبهشت پارسال ۳۵۹۶ میلیارد تومان بوده است.

حالا قررار است دارندگان سهام عدالت سهام‌دار شرکت سرمایه‌گذاری امید ایرانیان شوند، یعنی به جای این ۱۴ شرکت افراد سهامدار شرکت امید ایرانیان می‌شوند.

چند نفر دارای سهام عدالت جدید می شوند؟

به گفته مدیر عامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، تمام جمعیت ۵۰ میلیون نفری دارندگان سهام‌ عدالت، سهامدار شرکت سرمایه‌گذاری امید ایرانیان می‌شوند.

این شرکت، یک شرکت سرمایه‌گذار از ترکیب سهام چند شرکت است و هر دارنده سهام عدالت براساس ارزش اسمی سهامی که دارد (برگه‌های یک میلیون تومانی و ۵۰۰هزار تومانی) از این شرکت سهم خواهد داشت.

در واقع سهامداران در روش غیرمستقیم دو سهم در سبد سهامشان می‌بینند، شرکت سرمایه‌گذاری استانی با سهام ۳۶ شرکت بورسی و فرابورسی و شرکت امید ایرانیان با سهام ۱۳ شرکت غیربوسی و غیرفرابورسی.

سبد سهام عدالت برای سهامداران در روش مستقیم شامل ۳۶ شرکتی که از قبل بوده و شرکت امید ایرانیان است.

۱۳ شرکتی که در شرکت امید ایرانیان ترکیب می‌شوند شامل شش شرکت پتروشیمی، سه شهر صنعتی و چهار شرکت مشانیز، مگا موترو، ساختمان سد و تاسیسات آبیاری سابیر و دخانیات ایران است.

13 شرکت غیربورسی سهام عدالت که در قالب شرکت امید ایرانیان می‌روند.