فریبا نادری از مردم ایران طلب دعا کرد + عکس

21:06 - 1400/02/13
فریبا نادری از مردم ایران برای مشکلش طلب دعا کرد
فریبا-نادری-مردم-ایران-طلب-دعا-کرد--عکس-

فریبا نادری در پستش نوشت:

فریبا نادری از مردم ایران طلب دعا کرد + عکس8

میتوان زیبا زیست…

نه چنان سخت که از عاطفه دلگیر شویم،

نه چنان بی مفهوم که بمانیم میان بد و خوب!

لحظه ها میگذرند

گـــــرم باشیم پر از فــــکر و امید…

عشـــــق باشیم و سراسر خــورشید…

برای مشکل من دعا کنید عزیزانممممم