افزایش حقوق بازنشستگان با اجرای دو مرحله متناسب‌سازی

09:33 - 1400/02/12
دو مرحله متناسب‌سازی و افزایش سالیانه حقوق بازنشستگان، سرجمع هزینه مستمری سازمان تأمین اجتماعی را از ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان در میانه سال ۹۹ به حدود ۱۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در ابتدای سال ۹۹ رسانده است که این امر نشان دهنده میزان تلاش و اقدامات ارزشمند انجام شده است. 

محمد اشرفی اظهار داشت: دو مرحله متناسب‌سازی و افزایش سالیانه حقوق بازنشستگان، سرجمع هزینه مستمری سازمان تأمین اجتماعی را از ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان در میانه سال ۹۹ به حدود ۱۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در ابتدای سال ۹۹ رسانده است که این امر نشان دهنده میزان تلاش و اقدامات ارزشمند انجام شده است.

وی افزود: تجهیز منابع مورد نیاز برای اجرای دو مرحله متناسب‌سازی و شروع پرداخت آن از ابتدای سال ۱۴۰۰ در شرایطی انجام شده است که به دلیل مشکلات اقتصادی کشور و شیوع کرونا تعداد بیمه شدگان نیز افزایش چندانی نداشته و وصول منابع بیمه‌ای با نهایت همکاری و مدارا با تولیدکنندگان همراه است.

اشرفی همکاری و حمایت بیشتر دولت از سازمان تأمین اجتماعی را مورد تأکید قرار داد و گفت: دولت باید از سازمان تأمین اجتماعی مانند صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح حمایت کند و منابع مورد نیاز برای متناسب‌سازی را هرچه زودتر در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.

وی افزود: دکتر سالاری با اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کار بسیار بزرگی انجام داده است و امیدواریم شاهد حمایت بیشتر دولت از سازمان تأمین اجتماعی باشیم.

منبع : ایلنا