تجمع محمود احمدی‌ نژاد و هوادارانش در بندر دیر + عکس

22:12 - 1400/02/11
محمود احمدی نژاد و هوادارانش را در کنار بندر دیر می بینید.
تجمع-محمود-احمدی‌-نژاد-هوادارانش-بندر-دیر--

تابناک نوشت : محمود احمدی‌نژاد رییس جمهوری پیشین در روزهای اخیر تحرکات گسترده ای دارد و میتینگ های سیاسی برگزار می کند. نشست هایی که ناظران معتقدند انتخاباتی است. او روز گذشته به بوشهر سفر کرده بود و در بندر دیر لب ساحل و در تجمع هوادارانش سخنرانی کرد.

تجمع محمود احمدی‌ نژاد و هوادارانش در بندر دیر + عکس20

تجمع محمود احمدی‌ نژاد و هوادارانش در بندر دیر + عکس15

تجمع محمود احمدی‌ نژاد و هوادارانش در بندر دیر + عکس19

تجمع محمود احمدی‌ نژاد و هوادارانش در بندر دیر + عکس14

تجمع محمود احمدی‌ نژاد و هوادارانش در بندر دیر + عکس5