تغییر ساعت اداری استان تهران در این دو روز + سند

20:44 - 1400/02/11
طبق مصوبه هیأت وزیران به منظور توفیق هر چه بیشتر در احیاء و بهره بردن از ثمرات معنوی شبهای قدر، شروع به کار کلیه ادارات، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی...

طبق مصوبه هیأت وزیران به منظور توفیق هر چه بیشتر در احیاء و بهره بردن از ثمرات معنوی شبهای قدر، شروع به کار کلیه ادارات، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی در روزهای نوزدهم و بیست و سوم ماه مبارک رمضان با ۲ ساعت تاخیر آغاز خواهد شد.

بر این اساس ساعت کاری در ۱۲ و ۱۶ اردیبهشت ماه با تغییر همراه خواهد بود.

با توجه به اینکه در پیک چهارم بیماری کرونا هستیم رعایت پروتکل‌های بهداشتی الزامی است که در این خصوص انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران گفت: ضمن بهره گیری از فضیلت شب‌های قدر از شهروندان درخواست می‌کنیم تا با در خانه ماندن و برگزار کردن مراسم در خانه‌های خود در مدیریت بیماری کرونا کمک کنند.

تغییر ساعت اداری استان تهران در این دو روز + سند3