وضعیت عرضه روغن خوراکی در کشور چگونه است؟|

18:54 - 1400/02/11
وضعیت عرضه روغن چگونه است؟| بایدها و نبایدها درباره عرضه روغن در کشور منتشر شده است. آخرین وضعیت عرضه روغن در کشور تشریح شد.
وضعیت-عرضه-روغن-خوراکی-کشور-

وضعیت عرضه روغن خوراکی در کشور چگونه است؟| 9

مدیرکل دفتر امور بازرگانی وزارت صمت اظهار داشت: برای فروردین ماه ۱۸۰ هزار تن روغن خام پیش‌بینی شده بود تا در اختیار کارخانجات قرار بگیرد و بعد از فرآوری توزیع شود ، طبق گزارشات سامانه جامع تجارت همین میزان محقق شده است.