وام 500 میلیون تومانی در راه خانه های مردم!

18:25 - 1400/02/10
در حالی اخیرا وام مسکن به ۴۵۰ میلیون تومان افزایش یافته که پیشنهاد افزایش این وام به ۵۰۰ میلیون تومان، افزایش زمان بازپرداخت و کاهش سود آن در دست بررسی قرار دارد.

در حالی اخیرا وام مسکن به ۴۵۰ میلیون تومان افزایش یافته که پیشنهاد افزایش این وام به ۵۰۰ میلیون تومان، افزایش زمان بازپرداخت و کاهش سود آن در دست بررسی قرار دارد.

اواخر ماه گذشته مدیرعامل بانک مسکن از افزایش وام ساخت مسکن تا سقف ۴۵۰ میلیون تومان در صورت استفاده از فناوری های نوین توسط انبوه سازان خبر داد.

محمود شایان افزود: در تهران و کلانشهرها وام ساخت مسکن تا سقف ۴۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.

وی با یادآوری اینکه بانک مسکن پیش تر وام بافت فرسوده را نیز به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش داده بود، اظهار کرد: افزایش وام ساخت با روش های صنعتی سازی برای آن دسته از انبوه سازانی است که در بانک مسکن حساب سپرده دارند.