ارزش سهام عدالت در ۷ اردیبهشت ماه

15:06 - 1400/02/08
ارزش سهام عدالت در ۷ اردیبهشت ماه اعلام شد.

ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۱۲۶ هزار تومان و ۲۰ میلیون و ۹۵۹ هزار تومان رسید.

ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۶۷۵هزار تومان رسیده است.