ماجرای حکم جلب حسام نواب صفوی چیست؟ + واکنش نواب صفوی

19:07 - 1400/02/07
چندی پیش شاهین صمدپور یا یک خانم گفتگو کرد که اتهاماتی را به آقای حسام نواب صفوی زد البته هیچگونه مدرکی درباره این ادعا نشان نداد.

چندی پیش شاهین صمدپور یا یک خانم گفتگو کرد که اتهاماتی را به آقای حسام نواب صفوی زد البته هیچگونه مدرکی درباره این ادعا نشان نداد.

واکنش حسام نواب صفوی به این شایعه

حسام نواب صفوی در پستش نوشت: از تمامی مردم ایران ممنونم که برای من دعا کردند . بنده همچنان تحت درمانم در زمان بیماری شایعاتی برای من درست شد که از طریق دستگاه قضایی پیگیری خواهم کرد.

وی در ادامه آورده است: اجازه نخواهم داد یک سری شیاد با آبروی خانواده من بازی کنند برای شما با رای و اعترافات شیادان شما مردم را آگاه خواهم ساخت. که مواظب شیادان باشید . پس نمیتوان به اینگونه شایعات اطمینان کرد.