سکوت همسر سابق آزاده نامداری شکست + عکس

12:20 - 1400/01/29
یادداشتی که فرزاد حسنی به دستشان رساند و حرف هایی که هنوز پشت سکوتش ماند را در ادامه می خوانید.

یادداشتی که فرزاد حسنی به دستشان رساند و حرف هایی که هنوز پشت سکوتش ماند را در ادامه می خوانید.

باید جوابگو باشم

چه بخواهم جه نخواهم به عنوان شخصیتی شناخته شده در میان مردم با هر میزان اعتبار، باید پاسخگو باشم.

پاسخگوی سوءتفاهم ها، شایعات، اعمال نسنجیده، موضع گیری ها و همه و همه. حتی سکوت من در بسیاری از موارد که معمولا از سر احترام و رعایت اخلاقی است نمی تواند مانع از مطالبه گری دیگران شود.

این روزها به جای محکوم کردن دیگران به تصحیح و ترمیم خودم می اندیشم.

سکوت همسر سابق آزاده نامداری شکست + عکس1