تسلیت / هنرمند عزیز دیگری درگذشت + عکس

10:01 - 1400/01/27
مجید صادقی از هنرمندان متعهد، مردمی و با سابقه درخشان، متولد ۱۳۴۸ در کهگیلویه و بویراحمد است. داستانی خروس، دست نوشته‌ها، مادر، داستانی پیرمرد و کوهستان، سریال سفر عشق، تله تئاتر عبور از شب و مستند گرنا دوال در آثار او دیده می‌شود.

مجید صادقی از هنرمندان متعهد، مردمی و با سابقه درخشان، متولد ۱۳۴۸ در کهگیلویه و بویراحمد است. داستانی خروس، دست نوشته‌ها، مادر، داستانی پیرمرد و کوهستان، سریال سفر عشق، تله تئاتر عبور از شب و مستند گرنا دوال در آثار او دیده می‌شود.

مجید صادقی از هنرمندان متعهد، مردمی و با سابقه درخشان، متولد ۱۳۴۸ در کهگیلویه و بویراحمد است. داستانی خروس، دست نوشته‌ها، مادر، داستانی پیرمرد و کوهستان، سریال سفر عشق، تله تئاتر عبور از شب و مستند گرنا دوال در آثار او دیده می‌شود.

تسلیت / هنرمند عزیز دیگری درگذشت + عکس0