مهران مدیری از زندگی دردناکش پرده برداشت / فیلم

19:37 - 1400/01/19
مصاحبه ای کوتاه از مهران مدیری را می بینید که در آن از زندگی تخ و دردناک گذشته اش پرده برداشته است. 

مصاحبه ای کوتاه از مهران مدیری را می بینید که در آن از زندگی تخ و دردناک گذشته اش پرده برداشته است.