دختربچه ۷ ساله‌ای که شبیه به زنی ۸۰ ساله است+عکس

15:56 - 1400/01/10
در این مطلب با دختری آشنا میشویم که 8 مرتبه زودتر از دیگران پیر میشود یعنی زمانی که 10ساله شود، چهره ای مانند یک پیرزن 80ساله خواهد داشت!!
دختربچه-۷-ساله‌ای-که-شبیه-زنی-۸۰-ساله-استعکس-

در این مطلب با دختری آشنا میشویم که 8 مرتبه زودتر از دیگران پیر میشود یعنی زمانی که 10ساله شود، چهره ای مانند یک پیرزن 80ساله خواهد داشت!!

اشانتی الیوت اسمیت، دختر 7سالهایست که در بریتانیا زندگی میکند. او از پیری زودرس در کودکی رنج میبرد که یک بیماری نادر ژنتیکی است.

دختربچه ۷ ساله‌ای که شبیه به زنی ۸۰ ساله است+عکس10

پدر و مادر او هیچگاه درمورد بیماری فرزندشان صحبت نمیکنند و همیشه سعی میکنند از روزهای باقی مانده زندگی دخترشان لذت ببرند چرا که این دختر فقط تا 13سالگی زنده خواهد ماند!

وقتی که بقیه آدمها به اشانتی خیره میشوند، او لبخند میزند و میگوید: چون من زیبا هستم بقیه نگاهم میکنند!