مراسم تدفین پیکر آزاده نامداری + تصاویر

12:22 - 1400/01/09
مراسم تدفین پیکر مرحوم آزاده نامداری صبح دوشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۰ در محل قطعه نام‌آوران بهشت زهرا تهران برگزار شد.

مراسم تدفین پیکر مرحوم آزاده نامداری صبح دوشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۰ در محل قطعه نام‌آوران بهشت زهرا تهران برگزار شد.

مراسم تدفین پیکر آزاده نامداری + تصاویر15

مراسم تدفین پیکر آزاده نامداری + تصاویر1

مراسم تدفین پیکر آزاده نامداری + تصاویر7

مراسم تدفین پیکر آزاده نامداری + تصاویر18

مراسم تدفین پیکر آزاده نامداری + تصاویر19