حداقل حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ به چند میلیون می‌رسد؟

19:22 - 1400/01/08
بحث افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ وارد فاز جدیدی شده است، این طور که از خبرها مشخص است تا یک هفته دیگر مبلغ دقیق حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نهایی می‌شود.

بحث افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ وارد فاز جدیدی شده است، این طور که از خبرها مشخص است تا یک هفته دیگر مبلغ دقیق حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نهایی می‌شود. همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از تابستان سال ۹۹ شروع شد، اما این همسان سازی خیلی به نفع بازنشستگان تامین اجتماعی نبود و بیشتر آنها به رقم افزایش حقوق در سال گذشته اعتراض کردند.

اعتراضی که باعث شد مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در روزهای پایانی سال به حساب بازنشستگان واریز شود. مبلغی که همان زمان اعلام شد به صورت علی الحساب است و قرار است همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ هم ادامه پیدا کند.

سالاری درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ می گوید: برای امسال یک برنامه افزایش معمول سنواتی که مربوط به ماده ۹۶ می‌شود و یکی هم متناسب سازی است که برای بار دوم طی ۱۰ ماه گذشته انجام می‌شود.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این سوال که آیا مبلغ متناسب‌سازی در پایه حقوق بازنشستگان محاسبه می‌شود یا نه به مهر می گوید: در مرحله اول متناسب سازی نیز این مبلغ بر روی پایه بازنشستگان آمد و در مهر و آبان کامل بر روی پایه حقوق قرار گرفت.

او همچنین در پاسخ به این سوال که آیا با افزایش‌های عنوان شده، حقوق بازنشستگان سازمان به بیش از ۴ میلیون تومان در ماه می‌رسد یا نه می گوید: تا یک هفته آینده می‌توانیم مبلغ دقیق آن را مشخص کنیم. باید نشست‌های با کانون عالی بازنشستگان بگذاریم و فرمول را نهایی کنیم ولی حتماً افزایش حقوق‌ها، افزایش خوبی است.