آزاده نامداری در جشن تولد همسرش +عکس

12:02 - 1400/01/08
آزاده نامداری با انتشار این عکس نوشت: بماند به یادگار چهارم اسفند۱۳۹۸. تولدت مبارک. ما تمام سایه ها را گذراندیم و تقدیر هم شدیم. به امیداینکه روزهای پیش رو چه سایه، چه روشن، کنارهم باشیم من، تو، گندم.

آزاده نامداری با انتشار این عکس نوشت: بماند به یادگار چهارم اسفند۱۳۹۸. تولدت مبارک. ما تمام سایه ها را گذراندیم و تقدیر هم شدیم. به امیداینکه روزهای پیش رو چه سایه، چه روشن، کنارهم باشیم من، تو، گندم.

آزاده نامداری در جشن تولد همسرش +عکس13