آزاده نامداری جنین 8 ماهه در شکم داشت

22:48 - 1400/01/07
جسد آزاده نامداری امروز در خانه اش پیدا شد و این درحالی بود که یکی از خانم بازیگر ها در تماس خبرنگار رکنا اعلام کرد او 8 ماهه حامله بود و نوزادش هم پسر بود!هنوز پلیس در صحنه مرگ آزاده نامداری است و تحقیقات درباره علت مرگ او ادامه دارد

جسد آزاده نامداری امروز در خانه اش پیدا شد و این درحالی بود که یکی از خانم بازیگر ها در تماس خبرنگار رکنا اعلام کرد او 8 ماهه حامله بود و نوزادش هم پسر بود!هنوز پلیس در صحنه مرگ آزاده نامداری است و تحقیقات درباره علت مرگ او ادامه دارد

تا این لحظه خودکشی آزاده نامداری قویترین فرضیه بوده است اما باردار بودن آزاده نامداری می تواند خودکشی او را کمرنگ کند..