عیدی نقدی روحانی به حساب مردم + جزئیات

11:19 - 1400/01/07
شایعه شده که رئیس جمهور قرار است مبلغ 200 هزار تومان به عنوان عیدی پرداخت کند. اتفاقی که هنوز تایید یا تکذیب نشده اما واکنش های زیادی را به همراه داشته است.

این اسفند آخرین اسفند دولت روحانی خواهد بود و شایعه شده که رئیس جمهور قرار است مبلغ 200 هزار تومان به عنوان عیدی پرداخت کند. اتفاقی که هنوز تایید یا تکذیب نشده اما واکنش های زیادی را به همراه داشته است.

البته اسفند سال 91 هم دولت روحانی 85 هزار تومان به عنوان عیدی به حساب سرپرستان خانوار پرداخت کرد. کاربری نوشت: «آقای روحانی ما نمی خوایم عیدی به ما بدی روز بعدش همه چی گرون تر می شه!» کاربر دیگری نوشت: «امسال بیشتر از سال ۹۱ مردم به این عیدی نیاز دارن امیدوارم از ۲۰۰ هزار تومان بیشتر باشه بشه باهاش یه کاری کرد.» کاربری نوشت: «می خوان بخشی از پولای ملت رو که توی بورس برداشتن بهشون برگردونن.» کاربری هم نوشت: «عیدی پیشکش دو هفته بورس رو سبز نگه دارین.»