عکس لو رفته از کامبیز دیرباز در تایلند / عکس

21:56 - 1400/01/04
عکسی که کامبیز دیرباز در حال غذا دادن به یک فیل در تایلند در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.
عکس-لو-رفته-کامبیز-دیرباز-تایلند-

کامبیز دیرباز یک عکسی از غذا دادنش به یک فیلی در تایلند در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

عکس لو رفته از کامبیز دیرباز در تایلند / عکس11