بهترین گروه های خونی برای ازدواج کدام اند؟

20:46 - 1400/01/04
در ادامه این بحث در سلامت بهترین پیوند خونی افراد را برای شما توضیح می دهیم:
بهترین-گروه-های-خونی-برای-ازدواج-کدام-

بهترین پیوند گروه های خونی برای ازدواج

در ادامه این بحث در سلامت بهترین پیوند خونی افراد را برای شما توضیح می دهیم:

مرد دارای گروه خونی A+ : گروه خونی های A+ و AB+

زن دارای گروه خونی A+ : گروه خونی های -A+، A-، O+، O

مرد دارای گروه خونی O+ : گروه خونی های +A+، B+، AB+، O

زن دارای گروه خونی O+ :گروه خونی های -O+، O

مرد دارای گروه خونی B+ : گروه خونی های +B+، AB

زن دارای گروه خونی B+ : گروه خونی های -B+، B-، O+، O

مرد دارای گروه خونی AB+ :گروه خونی AB+

زن دارای گروه خونی AB+ : همه گروه های خونی

برای یک مرد با گروه خونی منفی :گروه های A+، A-، AB+ و AB- مناسب هستند و برای یک زن A- یا O-.

مرد با گروه خونی O- : با همه گروه های خونی سازگاری دارد اما برای زنان تنها گروه O- مناسب است.

مرد با گروه خونی B- : با تمام گروه ها به جز A+ و A- سازگاری دارد اما برای یک زن تنها B- و O- مناسب اند.

مرد با گروه خونی AB-: تنها با AB+ و AB- سازگاری دارد و زنان دارای این گروه AB-، A-، B- یا O-.

بهترین گروه های خونی برای ازدواج کدام اند؟5

چگونگی تشخیص سازگاری خون

در آزمایشگاه برای تشخیص سازگاری خون را با سه نمونه از گروه A، B و پادتن ترکیب می کنند، تا بفهمند پادتن زایی در خون وجود دارد یا خیر و عامل Rh با یکدیگر تطابق دارند یا خیر.

مواردی که انجام آزمایش ژنتیک به زوج ها توصیه می شود

  • زوج هایی که باهم نسبت فامیلی دارند.
  • زوج هایی که یکی از آنها مبتلا به اختلالات ژنتیکی باشند.
  • اگر یکی از افراد خانواده و فامیل درجه یک زوج ها مبتلا به اختلالات ژنتیکی باشد.
  • خانم هایی که سن آنها کمتر از 18 سال یا بیشتر از 33 است.
  • زوجینی که فعالیت شان در مراکز حساس و پرخطر است و با مواد شیمیایی و یا هسته ای سر و کار دارند.

بهترین گروه های خونی برای ازدواج کدام اند؟19

نکته گروه خونی و ازدواج

عدم سازگاری خون نباید باعث شود از ازدواج منصرف شوید، تنها باید از پزشک خود اصول احتیاطی را بپرسید و رعایت کنید.

تحقیقات نشان می دهد مواد غذایی که مصرف می کنید روی گروه خونی فرزندتان نیز تاثیر می گذارد.

یکسان بودن گروه خونی در ازدواج افراد نمی تواند مشکل ساز باشدآنچه مشکل ساز می شود ارتباط خونی درازدواج فامیلی است که موجب مشکلات ژنتیکی می شود.

اگر RHH گروه خونی خانم منفی و RH گروه خونی آقا مثبت باشد، جهت جلوگیری از بروز مشکل برای نوزاد در بارداری آمپول روگام تزریق می شود.

افراد مبتلا به تالاسمی مینورنباید با هم ازدواج کنند. این نوع تالاسمی به تنهایی برای افراد مشکلی ایجاد نمی کند و فرد فقط ناقل یک صفت است اما فرد مبتلا به تالاسمی مینوراگر با یک فرد مینور ازدواج کند، احتمالا فرزندشان مبتلا به تالاسمی ما ژور خواهد شد.