کدام گروه خونی بیشتر سکته می کنند؟

11:18 - 1400/01/04
محققان دریافته اند که افراد با برخی گروه‌های خونی بیشتر در معرض خطر حمله و سکته قلبی قرار می‌گیرند.

محققان دریافته اند که افراد با گروه خونیA،B و AB ممکن است بیشتر در معرض خطر حمله قلبی قرار بگیرند و مقاله مربوط به این تحقیق در مجله علمی American Heart Association, AHA منتشر شده است. در این کار تحقیقی بیش از ۴۰۰ هزار نفر شرکت داشتند.

تحقیقات نشان داده که سکته، رابطه خاصی با نوع گروه‌های خونی افراد دارد و نوع خون افراد می‌تواند احتمال سکته را افزایش یا کاهش دهد.

محققان با انجام مطالعاتی روی ده‌ها هزار زن و مرد در طول مدت ۲۰ تا ۲۶ سال متوجه رابطه عجیبی بین گروه خونی یک فرد و احتمال ابتلای او به سکته مغزی شدند. محققان دریافته اند که افراد با گروه خونی A، B و AB ممکن است در معرض خطر بیشتری از حوادث قلبی - عروقی - به خصوص حمله قلبی و سکته مغزی - نسبت به افراد با انواع خونی o باشند. یافته‌های آن‌ها نشان می‌دهد که متخصصان مراقبت‌های بهداشتی باید در هنگام ارزیابی ریسک قلبی - عروقی گروه خونی فرد را در نظر بگیرند.

افرادی که گروه خونی AB داشتند ۲۶ درصد بیشتر از دارندگان گروه خونی O به دلیل سکته و حملات قلبی و مغزی در بیمارستان بستری شده بودند.

زنانی که گروه خونی B داشتند، ۱۵ درصد بیشتر از زنانی با شرایط مشابه در گروه خونی O سکته را تجربه کردند. این در حالی است که این رابطه در مردانی که گروه خونی B داشتند دیده نشد؛ به جای آن زنان و مردانی که گروه خونی A داشتند نسبت به گروه‌های خونی دیگر در معرض خطر سکته نبودند.

محققان اخیراً نتایج خود را در مورد نارسایی قلب ۲۰۱۷ و در جلسه سالانه انجمن قلب اروپایی در پاریس، فرانسه، ارائه کردند. مرکز کنترل و پیش گیری از بیماری‌ها (cdc) گزارش می‌دهد که در حدود ۷۳۵.۰۰۰ نفر در ایالات متحده یک حمله قلبی یا سکته مغزی دارند.

گروه خونی غیر از O خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی را بیشتر ۹ درصد بیشتر می‌کند؛ یک تیم با انجام یک فراتحلیل از مطالعاتی گروه خونی و بروز حوادث قلبی - عروقی نتایج را درباره حمله قلبی، بیماری قلبی، نارسایی قلبی، و نارسایی قلبی - عروقی گزارش کردند.

افرادی که در گروه خونی فاکتورر O نداشتند، ۲.۵ درصد (۱۷.۴۴) مشکلات قلب عروقی را تجربه کرده بودند و افرادی در گروه خونی شان یک فاکتور O داشتند، ۲.۳ درصد مشکلات قلب عروقی را تجربه کرده بودند .

توضیحات نشان می‌دهد که نداشتن فاکتور O در گروه خونی، کل ریسک حوادث عروق کرونری به ویژه سکته قلبی را ۹ درصد افزایش می‌دهد و احتمال وقوع حوادث قلبی - عروقی به ویژه انفارکتوس قلبی ۹ درصد افزایش پیدا می کند.

علاوه بر این، محققان اشاره می‌کنند که افراد با گروه‌های خونی غیر o به ویژه آن‌هایی که دارای گروه خونی A هستند، کلسترول بالاتری دارند که عامل خطر شناخته شده برای سلامت ضعیف قلبی و عروقی است با این حال تحقیقات بیشتری برای تعیین علل دقیق افزایش خطر قلبی - عروقی در افراد مبتلا به نوع غیر خونی O ضروری است.

منبع: باشگاه خبرنگاران