یارانه‌ای جدید در سال ۱۴۰۰ + جزییات

21:36 - 1399/12/29
بر اساس بودجه سال آینده سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به هر یک از خانوارهای ساکن مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی به طور میانگین یارانه‌ای معادل سی و سه کیلو گرم گاز مایع در هر ماه متناسب با بعد خانوار، فصول سرد و گرم سال و محل سکونت دائم آنها در مناطق سردسیر و گرمسیر اختصاص دهد.

بر اساس بودجه سال آینده سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به هر یک از خانوارهای ساکن مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی به طور میانگین یارانه‌ای معادل سی و سه کیلو گرم گاز مایع در هر ماه متناسب با بعد خانوار، فصول سرد و گرم سال و محل سکونت دائم آنها در مناطق سردسیر و گرمسیر اختصاص دهد.

یارانه هر کیلوگرم گازمایع به اندازه مابه التفاوت نرخ تمام شده هر کیلوگرم از آن برای مصرف‌کننده نهایی در مناطق مختلف جغرافیایی معادل نرخ نیم لیتر بنزین سهمیه‌ای محاسبه می‌شود و به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز می‌گردد و صرفا جهت خرید گازمایع قابل استفاده است.با این حساب معادل ۳۳ کیلو گرم گاز مایع رقمی در حدود ۲۴ هزار و ۷۵۰ تومان می‌شود زیرا نیم لیتر بنزین سهمیه‌ای معادل ۷۵۰ تومان است.

منابع یارانه گازی

منابع یارانه جدید ۱۴۰۰ قرار است از محل تغییر نرخ سوخت گاز مایع فراهم می‌شود بر اساس این قانون نرخ هرکیلوگرم گازمایع تحویلی به شرکت‌های توزیع‌کننده برابر دو سوم نرخ یک لیتر بنزین سهمیه‌ای تعیین شده است. هزینه سوخت مایع در امسال در حدود ۸۰۰ تومان بوده است که با این حساب سال آینده به هزار تومان افزایش خواهد یافت. دولت در بودجه موظف شده منابع حاصل از اجرای این بند ابتدا به عنوان یارانه سوخت گازمایع برای خانوارهای ساکن در مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی و باقیمانده آن مطابق جدول تبصره (۱۴) برای توسعه زیرساخت استفاده از گازمایع در ناوگان حمل‌ونقل استفاده کند.با این حساب در سال آینده علاوه بر یارانه نقدی و یارانه معیشتی بخشی از مردم یارانه گازی نیز دریافت می‌کنند.