ماده های غذایی که نباید در یخچال نگهداری کرد

09:00 - 1399/12/26
کارشناسان هشدار می دهند که نگهداری سیب زمینی در یخچال کار بسیار اشتباهی است؛ زیرا این میوه حاوی ماده ای است که نگهداری آن در یخچال می تواند طعم آن را تغییر دهد.
ماده-های-غذایی-که-نباید-

کارشناسان هشدار می دهند که نگهداری سیب زمینی در یخچال کار بسیار اشتباهی است؛ زیرا این میوه حاوی ماده ای است که نگهداری آن در یخچال می تواند طعم آن را تغییر دهد.

این کارشناسان توضیح دادند: این ماده آکریل آمید است که معمولاً هنگام پخت غذا های غنی از نشاسته در دمای بیش از 120 درجه سانتیگراد ظاهر می شود که قرار دادن آن ها در یخچال میزان این ماده شیمیایی را افزایش می دهد.

این مؤلفه، ماده اصلی تحقیقات در مرکز بین المللی تحقیقات سرطان در فرانسه است. متخصصان آن را به عنوان ماده ای طبقه بندی کرده اند که می تواند باعث سرطان شود.

به همین دلیل محققان خواستار محدود کردن مصرف مواد غذایی حاوی این ماده به ویژه سیب زمینی سرخ شده و چیپس شده اند.

آن ها معتقدند برای جلوگیری از ظهور این ماده، نحوه نگهداری سیب زمینی مهم است و بهترین راه برای این کار قرار دادن سیب زمینی ها در مکانی دور از نور و در دمای 8 درجه سانتیگراد است.

ماده های غذایی که نباید در یخچال نگهداری کرد19