حاملگی عجیب مادر ۱۸ساله ایرانی در اولین زایمان خود + عکس

19:50 - 1399/12/25
رئیس مرکز آموزشی درمانی بیمارستان شهیدصیاد شیرازی گرگان صبح دوشنبه در این خصوص گفت:
حاملگی-عجیب-مادر-۱۸ساله-ایرانی-

رئیس مرکز آموزشی درمانی بیمارستان شهیدصیاد شیرازی گرگان صبح دوشنبه در این خصوص گفت: در حال حاضر نوزادان در بخش مراقبت های ویژه تحت مراقبت قرار دارند.

مادر ۱۸ ساله گلستانی در اولین بارداری خود صاحب فرزندان چهار قلو شد.

رئیس مرکز آموزشی درمانی بیمارستان شهیدصیاد شیرازی گرگان صبح دوشنبه در این خصوص گفت: در حال حاضر نوزادان در بخش مراقبت های ویژه تحت مراقبت قرار دارند.

حاملگی عجیب مادر ۱۸ساله ایرانی در اولین زایمان خود + عکس4

علی رضا نوروزی اظهارکرد: سالانه دو قلوزایی در بیمارستان شهید صیاد شیرازی زیاد داریم، اما از دو قل به بالا در موارد خاص بوده و خوشبختانه حال عمومی مادر و نوزادان خوب است.

وی تصریح کرد: این خانم ۱۸ ساله در اولین زایمان خود بدون استفاده از داروهای کمکی و تقویتی چهار قلوی سالم به دنیا آورده است.

مهر