خبر خوش یارانه ای برای مردم

12:52 - 1399/12/25
نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۱۴۰۰، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کردند نسبت به ثبت‌نام و پرداخت یارانه هدفمندی و معیشتی به کلیه افراد واجد شرایط اقدام کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه، مصوبه کمیسیون تلفیق را برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در دستور کار قرار دادند و برای تامین شورای نگهبان با اصلاحات تبصره ۱۳، ۱۴ و ۱۵ ماده واحده موافقت کردند.

بر اساس جزء یک تبصره ۱۳ که توسط نمایندگان به تصویب رسید، اجازه داده می‌شود از محل منابع تنخواه‌گردان موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اقدامات زیر صورت پذیرد.

در ادامه این جزء آمده است: پرداخت تا مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال به جمعیت هلال ‌احمر جمهوری اسلامی ایران و تا مبلغ یکهزار و ۷۰۰ میلیارد ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند م ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ که اصلاحی شورای نگهبان است به تصویب نمایندگان رسید.

همچنین در بند الف تبصره ۱۴ برای تامین شورای نگهبان مصوب شد که در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تمامی دریافتی‌ها (منابع) مندرج در جدول تبصره (۱۴) این قانون به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، منابع حاصل از فروش آب و برق، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع ماده (۱۲) و ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)) به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل ‌کشور واریز می‌شود.