هنرمندان ایرانی که در سال 99 از بین ما رفتند + فیلم

11:20 - 1399/12/25
ویدئویی تلخ از همه هنرمندانی که سال ۹۹ از دنیا رفتند...

ویدئویی تلخ از همه هنرمندانی که سال ۹۹ از دنیا رفتند... روحشان شاد و یادشان گرامی