تا پایان سال چه یارانه دیگری واریز می‌شود؟

23:24 - 1399/12/21
آخرین یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی امسال طبق روال ماه‌های گذشته ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۲۰ اسفند ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است.

آخرین یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی امسال طبق روال ماه‌های گذشته ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۲۰ اسفند ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است.

به گزارش کارگر آنلاین، آخرین یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی امسال طبق روال ماه‌های گذشته ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۲۰ اسفند ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است.

با این پرداخت پرونده پرداخت یارانه نقدی در سال ۹۹ بسته شد و تنها یک یارانه دیگر آن هم تحت عنوان یارانه کرونا باقی مانده است.

پس از واریز یارانه نقدی در شب گذشته، دولت موظف است آخرین مرحله یارانه کرونا را نیز واریز کند. سه مرحله قبلی این یارانه در روزهای پایانی سه ماه آذر، دی و بهمن به حساب ۳۴ میلیون نفر واریز شده است.

حدود ۹ میلیون نفر از این یارانه‌بگیران جزو افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند که مبلغ ۱۲۰ هزار تومان یارانه کرونا گرفته‌اند. برای ۲۵ میلیون نفر از اقشار کم‌درآمد، بدون حقوق و فاقد بیمه نیز مبلغ ۱۰۰ هزار تومان در سه ماه گذشته دریافت کرده‌اند.