علت اصلی دستگیری میلاد حاتمی لورفت

14:05 - 1399/12/20
سردار شیرزاد رئیس پلیس اینترپل گفت: «میلاد حاتمی» از گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی را از مرز بازرگان تحویل گرفتیم.

سردار شیرزاد رئیس پلیس اینترپل گفت: «میلاد حاتمی» از گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی را از مرز بازرگان تحویل گرفتیم. سردار شیرزاد در باره جزئیات تحویل این فرد به پلیس ایران گفت: این فرد متهمی هستد که تحت تقیب پلیس بین الملل ایران قرار گرفت با صدور اعلان قرمزی که برایش شد. مفهوم اعلان قرمز این است که هر کشوری که این فرد در آنجا حضور دارد او را شناسایی و بازداشت و استرداد می کند.

سردار شیرزاد در باره جزئیات تحویل این فرد به پلیس ایران گفت: این فرد متهمی هستد که تحت تقیب پلیس بین الملل ایران قرار گرفت با صدور اعلان قرمزی که برایش شد با نام میلاد حاتم آبادی. وی در حال حاضر استرداد شده و تحویل مقامات قضایی قرار گرفته است.

وی افزود: این فرد جرائمی داشتند تحت عناوین جرایم سایبری و کلاهبرداری و پولشویی که مرجع قضایی حکمی که مبنی بر صدور اعلان قرمز برای ایشان بود به اینترپل تهران ارسال کردند. این حکم درخصوص صدور اعلان قرمز به مرکز اینترپل که در لیون فرانسه است ارسال شد و با اقداماتی که اینترپل تهران انجام داد اعلان قرمز صادر شد. مفهوم اعلان قرمز این است که هر کشوری که این فرد در آنجا حضور دارد او را شناسایی و بازداشت و استرداد می کند.