خبر مهم درباره اصلاح حقوق بازنشستگان

10:54 - 1399/12/20
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای با تامین ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران و رتبه‌بندی معلمان‌ و همچنین ۸۹ هزار میلیارد تومان برای رد بدهی دولت به تامین‌اجتماعی موافقت کردند.

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیات رییسه مجلس گفت: روند متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از ابتدای سال ۱۴۰۰ آغاز خواهد شد و قرار نیست به وسیله منابع دولتی یا به خواسته دولت اجرایی شود؛ بلکه با استفاده از منابعی است که دولت به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است.

وی افزود: ریشه اصلی مشکلاتی که برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد شده به خاطر بدهی‌های دولت به این سازمان است.

بر اساس ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف است تمام بدهی ایجاد شده طی چند دهه را به سازمان تامین اجتماعی که در حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰هزار میلیارد تومان است مسترد سازد.

حاجی دلیگانی خاطر نشان کرد مجلس در بودجه ۱۴۰۰ مصوب کرده که دولت ۸۹ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را باز پرداخت کند.

معادل هشتاد و نه هزار میلیارد تومان (هشتصد و نود هزار میلیارد ریال) از محل این واگذاری‌ها برای رد بدهی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی اختصاص می‌یابد. پرداخت‌ها از محل این بند به صندوق‌های بازنشستگی در چارچوب قوانین و مقررات انجام می‌شود و پس از کسر مطالبات صندوق‌ها از دولت و نیز تعهدات دولت به آنها به‌عنوان مطالبه دولت از این صندوق‌ها قلمداد می‌شود.

یکی از این تکالیف قانونی، متناسب‌ سازی حقوق بازنشستگان کارگر تامین اجتماعی است که در حال حاضر در حدود ۲میلیون و ۳۰۰ هزار تومان حقوق می گیرند و با توجه به شرایط اقتصادی کشور، رقمی بسیار اندک محسوب می شود.

این پرداختی‌ها باید متناسب با شرایط اقتصادی و معیشتی کشور تنظیم شود، اما اینکه برخی تصور کنند رقم این پرداختی‌ها باید به اندازه سایر بازنشستگان کشوری و لشگری باشد، اشتباه است.

میزان متناسب‌سازی، تابع ضوابطی است که در سازمان تامین اجتماعی لحاظ خواهد شد.