سود سهام عدالت ۴۰۰ هزار تومانی به حساب چه کسانی واریز می‌شود؟

09:55 - 1399/12/18
سود سهام عدالت 400 هزار تومانی به حساب چه کسانی واریز می شود؟

سود سهام عدالت 400 هزار تومانی به حساب چه کسانی واریز می شود؟ رئیس سازمان بورس پاسخ داد. دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس گفت:سود سهام برخی از افراد که دارای سهام عدالت یک میلیون تومانی هستند، حدود ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود.

تقسیم سود توسط شرکت ها به پایان رسیده و قرار است این مبالغ تا پایان سال در وجه سپرده گذاری مرکزی پرداخت شود.

اگر شرکت های سپرده گذاری همکاری نکنند ممکن است بخشی از واریز به آن طرف سال موکول شود.