شیرازی ها کرونا را متعجب کردند+عکس

08:21 - 1399/12/18
با نزدیک شدن به آغاز سال نو، بازار وکیل شیراز روز‌های شلوغی را سپری می‌کند. این در حالیست که مسئولان همچنان به مردم توصیه می‌کنند تا از حضور در اماکن پر تردد خودداری کنند. اما عده‌ای هستند که بدون در نظر گرفتن شرایط کرونایی و بدون هراس از ویروس کرونا مشغول خرید هستند.
شیرازی-ها-کرونا-را-متعجب-کردندعکس-

با نزدیک شدن به آغاز سال نو، بازار وکیل شیراز روز‌های شلوغی را سپری می‌کند. این در حالیست که مسئولان همچنان به مردم توصیه می‌کنند تا از حضور در اماکن پر تردد خودداری کنند. اما عده‌ای هستند که بدون در نظر گرفتن شرایط کرونایی و بدون هراس از ویروس کرونا مشغول خرید هستند.

شیرازی ها کرونا را متعجب کردند+عکس12

شیرازی ها کرونا را متعجب کردند+عکس19

تبلیغ

شیرازی ها کرونا را متعجب کردند+عکس3

کاملا رایگان نرم‌افزار EXCEL رو یاد بگیر!

مشاهده

شیرازی ها کرونا را متعجب کردند+عکس0

شیرازی ها کرونا را متعجب کردند+عکس15

شیرازی ها کرونا را متعجب کردند+عکس15

شیرازی ها کرونا را متعجب کردند+عکس14

شیرازی ها کرونا را متعجب کردند+عکس4

شیرازی ها کرونا را متعجب کردند+عکس7

شیرازی ها کرونا را متعجب کردند+عکس7

شیرازی ها کرونا را متعجب کردند+عکس4

شیرازی ها کرونا را متعجب کردند+عکس5