کار زشت داماد جلوی مهمانان مراسم عروسی ! + عکس

17:30 - 1399/12/17
در یک مراسم عروسی هنگام خوردن کیک داماد با عصبانیت و خشونت کار زشت و عجیبی در مقابل مهمانان انجام داد.
کار-زشت-داماد-جلوی-مهمانان-

در یک مراسم عروسی هنگام خوردن کیک داماد با عصبانیت و خشونت کار زشت و عجیبی در مقابل مهمانان انجام داد.

داماد جلوی مهمانان به عروس ، به این دلیل که کیک را از دهانش بیرون آورد، سیلی زد

این همان لحظه ای است که یک داماد پس از بیرون آوردن تکه کیک از دهانش، به عروس سیلی زد ؛ این زوج تازه ازدواج کرده بودند و اولین قطعه کیک عروسی شان را می خوردند، که داماد ناگهان با بدخلقی رفتار کرد. فیلم با عروس شروع می شود که لباس سفید زیبایی به تن دارد و تاجی بر روی سرش دارد.

کار زشت داماد جلوی مهمانان مراسم عروسی ! + عکس15

سیلی زدن داماد به عروس هنگام کیک خوردن

سیلی زدن داماد به عروس جلوی مهمانان

او در بلند کردن تور خود برای اینکه داماد که کت و شلوار سیاهی هم پوشیده بود بتواند به راحتی کیک را در دهان او بگذارد، کمک می کند ، داماد تکه کیک را در دهان عروس گذاشت و تا اینجا همه چیز خوب پیش رفت اما وقتی نوبت انجام این کار یعنی گذاشتن کیک داخل دهان به عروس خانم رسید او را می توان دید که کیک را مقابل دهان اقای داماد نگه داشته و قبل از آن که داماد بتواند آن را بخورد عروس خانم تکه کیک را دهان او بیرون می آورد تا شوخی به یاد ماندنی انجام داده باشد اما داماد عصبانی شده و محکم به صورت او سیلی میزند.

کار زشت داماد جلوی مهمانان مراسم عروسی ! + عکس13

کتک زدن عروس توسط داماد در مراسم عروسی

کتک زدن او چنان خشن بود که عروس مبهوت روی صندلی افتاد و زنانی که دور او حلقه زده بودند، شوک زده به نظر می رسیدند. داماد که چیزی به همسرش می گفت، به سرعت توسط مردان دیگر کنار کشیده شد.

عروس بینوا در حالی که دیگران برای دیدن او می آمدند، صورش را گرفته بود. روشن نیست که آیا روز عروسی برای این زوج ناشناس برنامه ریزی شده بود یا خیر همچنین مشخص نیست که این فیلم چه زمانی و یا در کجا ثبت شده است.