تصویری از بیمار اهوازی بخش کرونا که همه را شوکه کرد +عکس

16:30 - 1399/12/16
بخش مراقب های ویژه کودکان کرونایی-اهواز
تصویری-بیمار-اهوازی-بخش-کرونا-که-همه-را-

بخش مراقب های ویژه کودکان کرونایی-اهواز

تصویری از بیمار اهوازی بخش کرونا که همه را شوکه کرد +عکس0