خبر بد درباره تعطیلی های سال 1400 +عکس

14:17 - 1399/12/16
مرور تقویم سال آینده نشان می‌دهد از هم‌اکنون باید ۷۴ روز از ۳۶۵ روز سال را به عنوان تعطیل رسمی از تقویم روزهای کاری کنار گذاشت.
خبر-بد-درباره-تعطیلی-های-سال-1400-عکس-

مرور تقویم سال آینده نشان می‌دهد از هم‌اکنون باید ۷۴ روز از ۳۶۵ روز سال را به عنوان تعطیل رسمی از تقویم روزهای کاری کنار گذاشت. پنجشنبه با ۶ تعطیلی و سه‌شنبه با ۵ تعطیلی را می توان تعطیل‌ترین روزهای هفته در سال آینده لقب داد و علاوه بر این، در سال آینده ۴ تعطیلی هم در روز یکشنبه به چشم می خورد که قاعدتا می‌توان تعطیلی شنبه‌های قبل از آن را هم از الان پیش‌بینی کرد. سال آینده شهریور و آذر منتظر هیچ تعطیلی به جز جمعه ها، نباشید.

خبر بد درباره تعطیلی های سال 1400 +عکس11