جشن تولد لاکچری 51 سالگی پانته آ بهرام + عکس

14:09 - 1399/12/16
پانته آ بهرام با انتشار عکس بالا در صفحه اینستاگرامش به مناسب زادروزش نوشت :

پانته آ بهرام با انتشار عکس بالا در صفحه اینستاگرامش به مناسب زادروزش نوشت : بهار،تابستان،پاییز ،هوپ،١٤٠٠ امسالِ بیمارِ بی تیمار بی زمستان میرود تمام شود. اما اسفندِ قشنگِ من به هر رو، حال خوب كن است! اگر سالِ كم شادی ای داشتی شكر میكنی كه تمام میشود و اگر روح ات راضی باشد از سالِ گذشته شكر میكنی كه داشتی اش ! ‎شكرانه ی من اما در این لحظه، داشتنِ اینهمه مهر و عشقِ بیدریغ است كه هدیه گرفتم. پیامها ،دایركتها ، تماسها، استوریها و صد البته فن پیجهای نازنینم كه اغلب دخترانِ قشنگی هستند با آرزوهای زیبا و دلهای نَرم ! ‎سپاس كه قلبم را گرم كردید ، گرم ‎(عكس كارِ پیام جان است و ماسك كارِ خودم.