فوری / ثبت نام کنندگان قرعه کشی ایران خودرو بخوانند

13:16 - 1399/12/16
قابل توجه شرکت کنندگان در پیش فروش خودروی تارا: قیمت تسویه حساب برابر قیمت روز شرکت بوده و فعلا هیچ قیمتی اعلام نشده است.

قابل توجه شرکت کنندگان در پیش فروش خودروی تارا: قیمت تسویه حساب برابر قیمت روز شرکت بوده و فعلا هیچ قیمتی اعلام نشده است.

برای خودرو تارا فعلا هیچ قیمتی اعلام نشده و قیمت ۳۳۳ میلیون تومان پیش بینی در حالت خوشبینانه بوده به نظر ما این خودرو احتمالا با قیمتی بیش از این مقدار به دست مصرف کنندگان خوهد رسید.