سحر زکریا شهاب حسینی را رسوا کرد + تصاویر

09:51 - 1399/12/10
سحر زکریا بازیگر سینما و تلویزیون در استوری به شهاب حسینی حمله کرد و او را به شدت مورد انتقاد قرار داد.

سحر زکریا بازیگر سینما و تلویزیون در استوری به شهاب حسینی حمله کرد و او را به شدت مورد انتقاد قرار داد.

سحر زکریا شهاب حسینی را رسوا کرد + تصاویر7