سوتی کارشناس بی بی سی در برنامه زنده + ویدئو

23:52 - 1399/12/09
ویدئویی از سوتی کارشناس شبکه معاند بی بی سی که سعی در تخریب ایران داشت، را در این گزارش مشاهده کنید.
بی بی سی

ویدئویی از سوتی کارشناس شبکه معاند بی بی سی که سعی در تخریب ایران داشت، را در این گزارش مشاهده کنید.

رسانه‌های فارسی زبان معاند همیشه سعی در تخریب کشور ایران را داشتند و دارند، و البته بارها در این راه دیده شده یا دروغ پردازی کردند یا سعی در تمارض داشتند تا بتوانند با این رفتارها ضمن مخدوش کردن اذهان عمومی بر دیگر کشورها نفوذ کنند. جالب است که کارشناس‌های این برنامه بیشتر از خود عوامل برنامه فشارهای دروغ پردازی را تحمل می‌کند و بیشتر سعی در واقعی جلوه دادن موضوع دارند. سفسطه کردن و اغراق در برخی از موضوعات دنیا، توسط این شبکه‌ها تمامی ندارد و به یک برنامه روتین برای این شبکه‌‎ها تبدیل شده تا جهان را مشوش کرده و به به اهداف غیر انسانی خود برسند.

در ادامه ویدئویی از سوتی کارشناس شبکه بی بی سی قبل از اجرای برنامه که در حال سفسطه کردن با عوامل برنامه است، را مشاهده می‌کنید:

منبع خبرگزاری باشگاه خبرنگاران