اولین عکس منتشر شده از پسر احمد مهرانفر + عکس

10:43 - 1399/12/09
اولین عکس منتشر شده از پسر احمد مهرانفر " نیک مهرانفر" را مشاهده می کنید. 

اولین عکس منتشر شده از پسر احمد مهرانفر " نیک مهرانفر" را مشاهده می کنید. مونا فائزپور همسر احمد مهرانفر برای اولین بار عکس پسرشان نیک را منتشر کرد و به این شکل روز پدر را به همسرش تبریک گفت. او نوشت : مثل خورشید بر خانه بتاب تا با تو گرم شوم.

اولین عکس منتشر شده از پسر احمد مهرانفر + عکس11