خوردن این میوه باعث سرطان می شود!

13:23 - 1399/12/08
پایگاه آمریکایی «هلس» درگزارشی نوشت خوردن هندوانه، ممکن است موجب ابتلا به سرطان شود و این درصورتی است که هندوانه باز شود و درداخل آن، شکاف های زیادی وجود داشته باشد که دراین صورت فرآوری شده است.

پایگاه آمریکایی «هلس» درگزارشی نوشت خوردن هندوانه، ممکن است موجب ابتلا به سرطان شود و این درصورتی است که هندوانه باز شود و درداخل آن، شکاف های زیادی وجود داشته باشد که دراین صورت فرآوری شده است.

دراین گزارش همچنین آمده است که خوردن این نوع هندوانه، موجب رشد تومورهای بدخیم دربدن می شود؛ همچنان که می تواند هضم را با مشکل روبرو کند وموجب حالت تهوع و اسهال شود.