خانه ای که هر ایرانی آرزو دارد در آن زندگی کند +عکس

08:45 - 1399/12/08
خانه تاریخی امیر لطیفی که در حال حاضر به موزه صنایع دستی گرگان تبدیل شده در بافت قدیم گرگان، خیابان امام خمینی جنب مسجدجامع و بازارچه سنتی نعلبندان قرار گرفته است.
خانه-ای-که-هر-ایرانی-آرزو-دارد-

خانه تاریخی امیر لطیفی که در حال حاضر به موزه صنایع دستی گرگان تبدیل شده در بافت قدیم گرگان، خیابان امام خمینی جنب مسجدجامع و بازارچه سنتی نعلبندان قرار گرفته است.

خانه ای که هر ایرانی آرزو دارد در آن زندگی کند +عکس10