هجوم خطرناک مردم به بازار بزرگ تهران + تصاویر

08:15 - 1399/12/08
فریادهای گلایه آمیز اخیر وزیر بهداشت و اعتراضش به عادی انگاری کووید 19 و سهل انگاری منجربه شیوع ویروس کرونای انگلیسی، با قدرت سرایت و مرگ چند برابری، به جایی کشید که درخواست کرد نامش را به جای وزیر بهداشت مدیر کل مرده شورخانه بگذارند.
هجوم-خطرناک-مردم-بازار-بزرگ-تهران--تصاویر-

با نزدیک شدن به نوروز 1400، بسیاری ازمردم بدون توجه به هشدارها و خطرات پیش رو درموج چهارم کرونا، به بازار بزرگ تهران هجوم آورده و بدون رعایت فاصله اجتماعی و گاها بدون استفاده از ماسک از خرید خود لذت می برند واین در حالیست که ما به تازگی پیک سوم کرونا را با تلفات جانی و زیان های اقتصادی فراوان پشت سر گذاشتیم و توانی برای کادر درمانمان باقی نمانده است. فریادهای گلایه آمیز اخیر وزیر بهداشت و اعتراضش به عادی انگاری کووید 19 و سهل انگاری منجربه شیوع ویروس کرونای انگلیسی، با قدرت سرایت و مرگ چند برابری، به جایی کشید که درخواست کرد نامش را به جای وزیر بهداشت مدیر کل مرده شورخانه بگذارند.

هجوم خطرناک مردم به بازار بزرگ تهران + تصاویر16هجوم خطرناک مردم به بازار بزرگ تهران + تصاویر19هجوم خطرناک مردم به بازار بزرگ تهران + تصاویر18

هجوم خطرناک مردم به بازار بزرگ تهران + تصاویر3

هجوم خطرناک مردم به بازار بزرگ تهران + تصاویر20

هجوم خطرناک مردم به بازار بزرگ تهران + تصاویر7