با وابستگی پسران به مادر هنگام ازدواج چه باید کرد؟

14:41 - 1399/12/07
وابستگی پسر ها به مادران بعد از ازدواج اسیب های فراوانی به دنبال دارد مانند:تعارض و اختلاف های زیاد با همسر به علت دخالت های مادر، بیماری افسردگی براي همسران، سرزنش توسط همسر و کاهش اعتماد به نفس فرد، ایجاد کینه و خصومت در عروس نسبت به مادر شوهر و در پایان ممکن است سبب طلاق و جدایی از همسر شود.

وابستگی پسر ها به مادران بعد از ازدواج اسیب های فراوانی به دنبال دارد مانند:تعارض و اختلاف های زیاد با همسر به علت دخالت های مادر، بیماری افسردگی برای همسران، سرزنش توسط همسر و کاهش اعتماد به نفس فرد، ایجاد کینه و خصومت در عروس نسبت به مادر شوهر و در پایان ممکن است سبب طلاق و جدایی از همسر شود.

یکی از مشکلات شایعی که سبب اختلاف بین همسران میشود ، وابستگی مرد ها به خانواده به خصوص مادرانشان است و بسیاری از خانم‌ها از این مسئله شکایت دارند.

معمولاً فرد در این وضعیت دچار اضطراب و استرس میشود و قدرت تصمیم گیری درستی ندارد زیرا هنوز امادگی ازدواج نداشته و از روی احساسات این کار را انجام داده است در حالی که اساس اصلی زندگی این است که از خانواده خودمان جدا شویم و در زندگی مشترک و جدیدمان تعلق و وابستگی ایجاد کنیم. اما خانواده ریشه اصلی ماست و هیچوقت نباید به اعضای آن بی اعتنایی یا حذفشان کنیم ولی درصورتی که بخواهیم بخاطر آن ها توجهمان را به زندگی و همسرمان کم کنیم قطعاً مشکلات زیادی پیش خواهدآمد که به صلاح هیچ کس نخواهد بود.

با وابستگی پسران به مادر هنگام ازدواج چه باید کرد؟18

راه حل برای کاهش وابستگی مرد به مادر

اگر همسرتان به خانواده اش وابستگی زیادی دارد، برای کاهش این وابستگی از راهکارهای زیر استفاده کنید.

1. انگشت اتهامتان را بسوی همسرتان نگیرید و تنها آثار کارش را به وی گوشزد کنید.

2. در حین صحبت با همسرتان پیش داوری نکنید؛ به مواردی اشاره کنید که بصورت تجربی برایتان اتفاق افتاده است و روی آن ها اظهار نظر کنید. مثلا نتایج تلخ و غم انگیزی که با توصیه های خانواده اش برایتان حاصل شده است را بازگو کنید و بگویید اگر دخالت خانواده وی نبود این مشکلات پیش نمی آمد.

3. با همسرتان به آرامی حرف بزنید و در زمان صحبت به وی و خانواده اش احترام بگذارید. به وی بگویید که خانواده اش مشاورهای خوبی هستند و شما حتماً از راهنمایی آن ها استفاده می کنید ولی باید تصمیم نهایی را با مشورت با یکدیگر بگیرید همچنین همسرتان را متوجه این مسئله کنید که مداخله های خانواده اش باعث بروز اختلاف و فاصله بین شما شده است.

4. در کاهش وابستگی های فرد وابسته، جر و بحث و دعوا کاملاً بیهوده است و اصلاً جواب نمی دهد. بهترین کار این است که با محبّت و توجه بیشترمان فرد وابسته را بیش از پیش به طرف خودمان جذب کنیم و به این ترتیب حس تنهایی و گوشه گیری را از وی بگیریم. رابطه دوستانه ای را با همسرتان برقرار کنید به طوریکه حرفهایش را نزد شما بزند و نیاز به کسی برای شنیدن حرفهایش نداشته باشد و حس نزدیکی بیشتری با شما بکند.